KALENTERI:

16.08.2018 kello: 18:00
Ratajuoksut
23.08.2018 kello: 18:00
Kolmiottelu
02.12.2018 kello: 12:00
Ensilumen leiri

Paloheinän kahvio
Ilmatieteen laitos

KÔŅĹvijÔŅĹlaskuri

Pakilan Vedon kilpailujen arvonta-, ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä

Pakilan Veto suorittaa toimeksiantoina urheilukilpailujen arvonta-, ajanotto- ja tulospalvelutehtäviä käyttäen omaa siirrettävää teknistä laitteistoa. Järjestelmä on kehitetty lähinnä hiihtokilpailujen tarpeisiin, mutta soveltuu myös suunnistukseen, ampumahiihtoon, maastojuoksuun ja pitkiin ratajuoksuihin. Kaikissa voidaan käydä yksilökilpailuja tai joukkueiden välisiä viestikilpailuja. Maastohiihdossa toimii myös takaa-ajokilpailun hallinta ja FIS-pisteiden laskenta.

Järjestelmä on ollut käytössä jo sadoissa eri tason kilpailuissa, näistä huomattavimpia ovat nuorten SM-hiihdot Ikaalisissa 1999 ja Koululiikuntaliiton talvimestaruuskilpailut Nastolassa 1999

Laitteisto

Toiminnan sydämenä on kannettava ohjelmoitu mikrotietokone ja tähän liitetyt kirjoittimet. Ohjelmistoton toimittanut Jorma Tuomimäki , puh 09-8196 2050 tai 040-500 7031. 

Kilpailutilanteessa ajanotto tapahtuu tietokoneeseen liitetyllä erillisellä ATK-kellolla. Ajat otetaan käsipainikkeilla ja/tai peiliheijastin-valokennolla, jonka kantama on enintään kymmenen metriä. Yksittäislähtöjä varten on erillinen, todelliset lähtöajat rekisteröivä lähtöportti. Lisäksi käytetään erillistä äänimerkit antavaa viisarilähtökelloa taikka uudempaa numeronäyttöistä lähetyslaitetta, joka voidaan ohjelmoida kunkin kilpailun lähtöjen mukaisesti. Lähtölaukaukset voidaan todeta myös äänikytkimellä. Edelleen käsiajanottoa varten on erillinen nauhalle tulostava, käsin ohjattava sähkökello. Ajanotosta on suora kaksisuuntainen puheyhteys lähtöportille sekä tarvittaessa myös kilpailukansliaan. Kilpailutilanteessa on kuuluttajaa varten erillinen näyttöruutu. 

Kilpailun aikana voidaan tulosteita tehdä samanaikaisesti sekä ajanottotilaan että kilpailukansliaan. Alusta lähtien kilpailu tallennetaan tiedostoina kiintolevylle, ja näitä tiedostoja päivitetään jatkuvasti. Näin esim. sähkökatkos ei hävitä kilpailun tietoja. Myös kellolaitteiden antamat ajat kirjautuvat syntyhetkellään paperinauhalle, josta ne ovat jäljitettävissä. 
 

Olosuhdevaatimukset

Kilpailujen valmistelutoimet suoritetaan tavallisesti sisätiloissa kirjoituspöydän ääressä. Valmisteluun kuuluu kilpailun ja sarjojen kuvaus, ilmoittautumisten kirjaus, arvontaryhmittely ja arvonta sekä lähtölistojen, aikataulujen, maksuluetteloiden yms. tulostus. 

Kilpailutilanteessa ajanotto tarvitsee sateelta suojatun tilan, jossa lämpötila on yli nollan. Ajanotosta tulee voida asettaa kaapelit valokennoon, lähtöön ja yleensä myös kilpailukansliaan. Valokennon kaapeli on max 15 m, lähdön max 100 m ja kilpailukanslian max 200 m (tilauksesta jopa 500 m). Ajanotossa tulee olla tarjolla normaali verkkovirta (max 500 W), kohtuullinen valaistus sekä siedettävät istuin- ja pöytätilat. Kaikki laitteet toimivat jonkin aikaa sähkön katkettua, mutta toiminta kokonaan ilman verkkosähköä vaatii erikoisjärjestelyjä (, joihin on kyllä valmius). 
 

Yleistä tulosteista

Kaikki paperitulosteet tehdään normaaleille A4-arkeille. Jokainen tulostus voidaan uusia rajattoman monta kertaa, mutta varsinainen kopiointi ja monistus on hoidettava tilaajan toimesta. 

Jokaisen listan alkuun tulostuu kyseessä olevan kilpailun nimi (ks. liitteitä). Tämä on enintään 35 merkkiä pitkä. Toiselle riville tulostuu seuramme nimi - Pakilan Veto. Tämä johtuu ohjelmiston lisensioinnista. Kilpailun valmisteluliuskoissa voidaan käyttää editointia, samoin tulostuksissa (paljon) kilpailun jälkeen. Erikoistapauksissa voidaan nimi vaihtaa ennen ohjelman käynnistystä, mutta muuten jos Pakilan Veto häiritsee kiireiseen kilpailuaikaan, on tilaajan käytettävä peiteväriä tai -teippiä. 

Jokaisen listan loppuun tulostuu ennalta valittu "mainoslause", joka voi olla rivin tai kahden mittainen (ks. liitteet). Sen sisältö on tilaajan valittavissa. 

Kilpailijan nimi tulostuu normaalisti muodossa Etunimi Sukunimi Tämä voidaan yksinkertaisesti vaihtaa muotoon Sukunimi Etunimi ja takaisin. Urheilijan nimelle on tilaa 24 merkin verran, samoin edustetun seuran nimelle. 

Kaikki tulosteet voidaan tehdä myös ASCII-muodossa tiedostoon, joka esim. voidaan levykkeellä viedä kirjapainoon. Lisäksi voidaan tuottaa html-dokumentteja WWW-sivuja varten. 
 

Kilpailun alkutoimet

Kilpailun aloitukseen kuuluvat kilpailun nimeäminen, sarjojen kuvaus, osallistujien kirjaus, aikataulutus, arvontaryhmittely ja arvonta sekä lähtölistojen ym. tulostus. Jokaisesta sarjasta tallennetaan sarjan (pitkä) nimi - enintään 35 merkkiä - sekä lyhenne, joka on enintään kuuden merkin mittainen. Lähtölistoissa näkyy yleensä lyhenne, tuloslistoissa taas pitkä nimi. Lisäksi voidaan tallentaa kunkin sarjan kilpailumatka, hiihtotapa ja osallistumismaksu sekä jälki-ilmoittautumisesta mahdollisesti kannettava lisämaksu. Osallistujat voidaan kirjata mielivaltaisessa järjestyksessä. Helpointa on tehdä tämä seura kerrallaan. Osallistujista kirjataan nimi, seura, sarja sekä mahdollinen lisenssinumero. Hiihtokilpailuissa voidaan käyttää perustietona lisenssinumeroa, jonka perusteella ohjelma etsii nimen ja seuran sekä ehdottaa sopivaa sarjaa. 

Jokaista tietoa voidaan milloin tahansa (myös kilpailun aikana) korjata tai muuttaa. Esim. kirjoitusvirheet nimessä tai seurassa, väärä sarja, puuttuva lisenssinumero, väärin kirjattu aika... 

Ennen arvontaa on määriteltävä sarjojen lähtöjärjestys, yksittäislähtöjen lähtöväli ja sarjojen väliin jätettävät tyhjät numerot. Myös mahdolliset arvontaryhmät on määriteltävä. Arvontaan voidaan asettaa kielto saman seuran perättäisille numeroille. Arvonta voidaan myös suorittaa käsin ja kirjata sen tulokset kilpailutiedostoon. Koneella suoritettu arvonta voidaan toistaa rajattoman monta kertaa. Väliaikalähtöisessä kilpailussa voidaan arvottua sarjaa siirtää ajallisesti ja/tai "numerollisesti". 

Kirjausten ja arvonnan jälkeen voidaan tulostaa 
kilpailuaikataulu 
lähtölista sarjoittain 
koontilähtölista , jossa tulostuvat myös "tyhjät" lähtöajat ja -numerot 
numerolähtölista , jossa tulostuvat "tyhjät" lähtönumerot. 
osallistujaseurojen maksuluettelo 
osiin leikattava, seuroittain ryhmitelty lähtöluettelo numeropussituksiin 

Arvonnan jälkeen voidaan kirjata jälki-ilmoittautuneita (, joista jää jälki-ilmoittautumistieto). Kilpailunumeroina voidaan käyttää myös "villejä" numeroita. On kuitenkin suotavaa, että sama lähtönumero ei ole kahdella tai useammalla kilpailijalla. 
 

Kilpailun ajanotto ja tulospalvelu

Kilpailun alussa tarkistetaan, otetaanko sarjoissa väliaikoja, ja määritellään väliaikapisteet. 

Lähtö-, väliaika- ja maaliajat tulevat yleensä erillisestä kellosta tai kellopäätteestä, mutta voidaan myös hyödyntää tietokoneen sisäistä kelloa, jota ohjataan näppäimillä, joystickillä tai vastaavalla. Ajat tulevat näyttöön, ja niihin liitetään näppäimistöltä kilpailunumero. (Lähtöporttiaikoihin ohjelma yhdistää itsenäisesti aikatoleranssin sisällä olevan lähtijän.) Kun tuloaikaan (tai väliaikaan) on liitetty ao. kilpailijanumero, näkyy ruudulla välittömästi kilpailijan nimi, tulos (väliaika) ja senhetkinen sijoitus. 

Poisjäännit kirjataan lähtötilanteessa ja keskeyttämiset heti tiedon tullessa. Näin saadaan kunkin sarjan lopputulokset heti viimeisen maaliintulon jälkeen. (Tietokone antaa sarjan valmistumisesta äänimerkin.) 

Kesken olevien sarjojen tilanteita voidaan seurata näyttöruudulta. Väliaikatilanteita voidaan seurata ruudulta ja myös tulostaa listaksi. Maalia tai väliaikapistettä lähestyvä kilpailija voidaan ottaa ruudulle aika- ja sijoitusseurantaan. 

Lopullisissa tulosluetteloissa ovat sijoitukset, nimet, seurat ja tulokset. Viimeiselle sarakkeelle voidaan tulostaa valinnan mukaan 
- lähtönumero 
- lisenssinumero ja lähtönumero 
- erotus voittajaan 
- FIS-pisteet 
- nopeus km/t 
- tyhjä alue 

Sarjan tulosluetteloon tulevat myös automaattisesti poisjääneiden, keskeyttäneiden ja hylättyjen määrät ja nimet. 

Tasatulokset kirjautuvat samaksi sijaksi. On myös mahdollista antaa tasatuloksille pakotetut sijat. 

Mahdolliset väliaikatulokset tulevat erillisinä listauksina . Myös voidaan tulostaa väliajat sisältävä tulosluettelo. 

Sarjan maaliintulojärjestys saadaan milloin tahansa näyttöön. Sarjojen tullessa maaliin lomittain voidaan selvittelyjä varten myös tulostaa tulojärjestyksen paperilistaus 
 

Takaa-ajokilpailuja koskevat lisäykset

Takaa-ajokilpailun ensimmäinen osa käydään (ja tallennetaan) normaalina kilpailuna. Tämän jälkeen voidaan automaattisesti laatia takaa-ajolähdön sarjakohtaiset lähtölistat. Näitä laadittaessa voidaan käytetty numero säilyttää tai - tavallisemmin - antaa uudet juoksevat numerot. Lähtijät voidaan jakaa 2 - 5 karsinaan, jolloin tietokone laatii myös karsinakohtaiset lähtölistat joko peräkkäin nimien ja seurojen kera taikka rinnakkain vain numerot ja lähtöajat sisältävinä. Lähtöaikoja määrättäessä jätetään alkukilpailun tuloksista sekunnin osat pois. 

Tulosluettelo on kokonaistulosten mukainen. Erikseen voidaan tulostaa myös jälkimmäisen osan "netto"-tulokset. Nämä saadaan myös näyttöön. 
 

Viestikilpailuja koskevat lisäykset

Viestikilpailuja määritettäessä tulee olla selvillä osuuksien lukumäärä sarjoittain. Viestikilpailun arvonta on suoritettava käsin. Kullakin joukkueella voi olla nimi (seuran nimen lisäksi). Paremman puuttuessa voidaan käyttää seuran lyhennettä. 

Kirjattaessa joukkueen ilmoittautuminen ohjelma varaa automaattisesti paikat joukkueen jäsenille. Aluksi kunkin nimi on "U". Tämä korvataan oikealla nimellä, kun joukkueen kokoonpano on ilmoitettu. Joukkue saa sarjassaan numeron, josta osallistujien rintanumerot johdetaan lisäämällä eteen tai perään osuuden numero. Esim. neliosuuksisessa viestissä joukkueen 57 jäsenet suorittavat osuutensa joko numeroilla 157, 257, 357 ja 457 taikka numeroilla 571, 572, 573 ja 574. On myös mahdollista käyttää koko joukkueella samaa numeroa ilman osuustunnuksia. 

Viestin lähtölista voidaan tulostaa yksinkertaisena (vain joukkueet) tai täydellisenä (myös jäsenet). 

Viestin tulokset voidaan saada yksinkertaisina (vain joukkueet) tai "täydellisinä" , jolloin joukkueiden yhteydessä näkyvät jäsenet tuloksineen (ks. liite). Lisäksi voidaan tulostaa osuuksiltayksilötulosten luettelot sekä vaihtotilanteet